(Click here to read in English)

Gratis abonnement op Vogeldagboek

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur, laat ik per e-mail van harte meelezen met Vogeldagboek.
Ik geef daarin een- of tweemaal per week mijn beleving weer van onze flora en fauna.
Met korte informatieve teksten en een handvol toelichtende foto's. De nadruk ligt op vogels.

Aantal e-mailabonnees op Vogeldagboek: 29316

Toezending van Vogeldagboek is gratis en zonder reclame.
De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Lees hier meer over het privacybeleid van Vogeldagboek.

AANMELDEN / SUBSCRIBE

Vul hieronder uw e-mailadres in en eventueel uw naam.
Klik op 'Ik ben geen robot'.
Klik ten slotte op 'Aanmelden'.
U ontvangt daarna op dat e-mailadres een verzoek om uw aanmelding te bevestiging.
  email:
  naam (optioneel):
   

AFMELDEN / UNSUBSCRIBE

Onderaan elke Vogeldagboekmailing staat een link om uw abonnement op te zeggen.
Klik daarop om een afmeldings-mail te maken.
Verstuur die e-mail zonder die te wijzigen.

E-MAILADRES WIJZIGEN / CHANGE

Om uw adres te wijzigen: meld u af en vervolgens aan volgens bovenstaande aanwijzingen.

HELP

Lukt het afmelden niet? Stuur mij dan uw laatst ontvangen Vogeldagboek volgens deze help-pagina.


Free subscription to Vogeldagboek

I hereby invite everyone who is interested in nature to read Vogeldagboek.
I usually present my experience of our flora and fauna once or twice a week with short informative texts and a handful of explanatory photos.
The emphasis is on birds.

Number of subscribers to Vogeldagboek: 29316

Transmission of the Bird Diary is free and without advertising.
The addresses are not used for any other purpose. Read more about Vogeldagboek's privacy policy here.

SUBSCRIBE

Enter your email address in this form, and optionally your name.
Click 'Ik ben geen robot' (I am not a robot) and press 'aanmelden' (subscribe).
You will receive a verification request within a few minutes.
  email:
  naam (optioneel):
   

UNSUBSCRIBE

There is a link at the bottom of every Vogeldagboek mailing to unsubscribe.
Click that link and send the email just generated without modification.

Change E-MAIL ADDRESS

To change your address: unsubscribe your old address, and subscribe your new address according to the instructions above.

HELP

Need help? Just send me an email and attach a recent Vogeldagboek you received (instructions can be found here).